PraktiKalza

Zapatera
MODELO KW-106 C.B. 7501599101008
Video para armado e instalación